Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:10

10Noah weza taı gòı̨lè: Shem, Ham, eyıts'ǫ Jafet gìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index