Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:12

12Dıı nèk'e dǫ gıxè hołı̨ı̨ nàowoò nàtsoò agòjà t'à, Nǫ̀htsı̨ wegha dèè hǫt'ıì tsį̀goǫwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index