Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:14

14Eyıt'à dechı̨ dezhìı t'à edegha elàcho nehtsı̨, weyìı łataèhtsò anele. Weyìı eyıts'ǫ wemǫǫ̀ dechı̨dzèh t'à wek'eèhdì anele.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index