Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:17

17Dèè wete teetł'ì agohłe ha. T'asìı hazǫǫ̀ yat'a zhıı nàdèe sìı, t'asìı hazǫǫ̀ ejìı sìı wedıhohtsı̨ ha. Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ ełaàde ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index