Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:19

19T'asìı edaa hazǫǫ̀ xàɂaa sìı wets'ǫ nàke edexè elàcho yìı goyagı̨ı̨wa ha, tıts'aàdìı werezhıì, eyıts'ǫ tıts'aàdìı dets'è, nexè xàgeeda ha t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index