Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:20

20Yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke, tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa wets'ǫ nàke, eyıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xàɂaa dèè k'e k'eɂàa sìı wets'ǫ nàke edexè anele, hazǫǫ̀ xàgeeda gha gık'èı̨dì ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index