Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:21

21T'asìı ts'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa edexè anele. Eyı weghǫ shèahzhe eyıts'ǫ tıts'aàdìı sı gıghǫ shèzhe ha edexè wek'èı̨dì,” Nǫ̀htsı̨ hadıì Noah ts'ǫ̀ goı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index