Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:22

22Noah, Nǫ̀htsı̨ t'ayèhdıı sìı hotıì yeyatıì k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index