Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:3

3Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ agı̨ı̨t'e t'à, sets'ǫ Įnì welǫ whìle ts'ǫ̀ gıxè wheɂǫ ha-le. Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-naènǫ (120) xo ts'ǫ̀ geeda ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index