Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:4

4Ekìıyeè k'e, eyıts'ǫ ekò gots'ǫ whaà-le, dıı nèk'e godęę̀ gǫ̀hłı̨ ı̨lè. Ekò k'e Nǫ̀htsı̨ weza dǫ gıtì ts'ǫ̀ agejà, gıxè gıza gǫ̀hłı̨į̀ agòjà. Eyı gıza sìı ı̨nę̀ę gots'ǫ dǫ deè gı̨ı̨lè t'à gıgodıì gǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index