Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:7

7Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ whıhtsı̨ı̨ sìı wek'eehłı̨ t'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıdıhohtsı̨ ha. T'asìı hazǫǫ̀ dıı nèk'e edaa, tıts'aàdìı dèè k'e k'edèe, dèè k'e k'eɂàa lanıı, eyıts'ǫ yat'a k'edèe sìı hazǫǫ̀ gıdıhohtsı̨ ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index