Search form

Dànì Kèhoį̀wo 6:9

9Dıı Noah wegodıì hǫt'e:

Ekìıyeè k'e Noah dǫ ehkw'ı eda ı̨lè. Dǫ gota nàı̨dèe sìı goxèht'eè ı̨ı̨dà-le, Nǫ̀htsı̨ k'ę̀ę̀ ı̨ı̨dà ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index