Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:1

1Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ eyıts'ǫ nèot'ı̨ hazǫǫ̀ elàcho yìahdè. Dıì dǫ geedaa gıta nàahdèe sìı naxı̨ zǫ segha ehkw'ı aahda hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index