Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:12

12Dı̨ènǫ dzęę̀ eyıts'ǫ dı̨ènǫ toò ts'ǫ̀ dèè k'e chǫh łǫ agoı̨t'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index