Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:17

17Dı̨ènǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ deɂǫ̀ǫ̀ tı łǫ dèè goteètł'ı. Deɂǫ̀ǫ̀ sıì tagoǫhwhàà agòjà t'à elàcho dèè wedoo dagǫǫwà ts'ǫ̀ daeleè ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index