Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:24

24Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (150) dzęę̀ ts'ǫ̀ tı dèè goteètł'ı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index