Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:6

6Noah ek'ètaekw'eènǫ (600) weghoò ekò tı dèè teètł'ı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index