Search form

Dànì Kèhoį̀wo 7:7

7Noah, weza, wets'èkeè eyıts'ǫ weza gıts'èkeè elàcho yìı gı̨ı̨de. Tı dèè teetł'ì ch'à elàcho yìı gı̨ı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index