Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:10

10Noah łǫ̀hdı̨ dzęę̀ ts'ǫ̀ naèhɂı̨ tł'axǫǫ̀ k'achı̨ k'àba xàèht'oò ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index