Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:11

11Xèhts'ǫ̀ k'àba yets'ǫ̀ nǫ̀ǫt'o ekò ts'ı “olıve” wìyeh wets'ǫ ı̨t'ǫ̀ą xàyı̨ı̨hdlaa sìı weèdà yìchı̨ı̨ɂa nǫǫ̀! Eyı weghàà Noah dèè k'e tı whìle agòjà yek'èhoèhzà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index