Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:12

12K'achı̨ łǫ̀hdı̨ dzęę̀ ts'ǫ̀ naèhɂı̨ tł'axǫǫ̀ k'achı̨ k'àba xàèht'oò ayį̀į̀là, hanìkò dıì t'à k'àba yets'ǫ̀ nǫ̀ǫt'o-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index