Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:13

13Noah ek'ètaekw'eènǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè (601) weghoò ekò, eyı xo xèhǫǫ̀wo gots'ǫ ı̨łè sa eyıts'ǫ ı̨łè dzęę̀ k'e dèè k'e tı whìle agòjà. Noah elàcho weka dahtèwhelaa sìı ı̨ɂǫ̀ǫ̀ ayį̀į̀là. Dèè k'e k'eet'į̀, dèè goka whegǫǫ̀ agòjà nǫǫ̀ yaɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index