Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:14

14Nàke sa xèhǫǫ̀wo gots'ǫ naènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (27) dzęę̀ k'e dèè hǫt'ıì whegǫǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index