Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:16

16“Nı̨, nets'èkeè eyıts'ǫ neza, gıts'èkeè xè, elàcho yìı gots'ǫ xàahdè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index