Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:18

18Eyıt'à Noah edeza, edets'èkeè eyıts'ǫ weza gıts'èkeè xè elàcho yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index