Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:2

2Dèè goyìı gots'ǫ tı xàewì-le agòjà eyıts'ǫ chǫh at'ı̨-le agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index