Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:3

3K'èdaà dèè k'e tı whìle agodaade t'à, ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (150) dzęę̀ tł'axǫǫ̀ tı ı̨zhıì ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index