Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:4

4Łǫ̀hdı̨ sa xèhǫǫ̀wo gots'ǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ dzęę̀ k'e elàcho shìh nechàa Adarat gòyeh weka dawhetǫǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index