Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:5

5Łǫǫ̀tǫ sa k'ehǫǫwo gots'ǫ̀ tı ı̨zhıì at'ı̨. Hoònǫ sa xèhoòwo ekò shìhdeè gòlaa weka xègoèht'į̀ agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index