Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:6

6Dı̨ènǫ dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Noah elàcho yìı ejak'è gòhtsı̨ı̨ sìı enìxàyaachì

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index