Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:8

8Eyı tł'axǫǫ̀ asį̀į̀ dèè k'e tı whìle ajàa lì nıwǫ t'à k'àba lanıı xàèht'oò ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index