Search form

Dànì Kèhoį̀wo 8:9

9Hanìkò ı̨łaà dèè k'e tı łǫ t'à k'àba t'asìı k'e nàwo ha wegha gǫ̀hłı̨-le t'à elàcho ts'ǫ̀ naèht'o. Noah yets'ǫ̀ dadıìtso gà elàcho yìı nayaachì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index