Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:13

13K'oh xè k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨į̀ ahłe ha, eyı weghàà naxıxè eyıts'ǫ dıı dèè xè nakenahòdlı̨ı̨ sìı wek'èhoedzǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index