Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:15

15dànì naxıxè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ edaa xàɂaa gıxè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı wenahdì ha. K'achı̨ wı̨ı̨zìı t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı tı dèè teetł'ì t'à gıdıhołè hǫı̨lı̨ ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index