Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:17

17Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Noah ts'ǫ̀ hadı, “Dıı k'àlemį̀į̀ wègaat'ı̨ı̨ sìı weghàà nı̨ nexè eyıts'ǫ dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ edaa gıxè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı wek'èhoedzǫ ha hǫt'e,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index