Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:18

Noah weza

18Noah weza elàcho yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨dee sìı Shem, Ham, eyıts'ǫ Jafet gìyeh. (Ham Kanan got'ı̨į̀ gıcho hǫt'e.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index