Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:20

20Noah, t'asìı dehshee dǫǫ̀ elı̨ ı̨lè, eyıt'à jìecho-dehshee-k'è gòèhtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index