Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:21

21Wets'ǫ jìetì mǫ̀hdaa yats'e t'à yeèhdeè ajà. Yeèhde t'à nı̨hbàa goyìı ı̨ht'edę whetı̨ nǫǫ̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index