Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:23

23Hanìkò wı̨ı̨de Shem eyıts'ǫ Jafet edeehgò ts'ǫ gıge ehtł'ı̨ nawhet'ıì agį̀į̀là gà hanì yets'ǫ̀ ek'èt'à łegıatłe, hanì t'aa gıtà ı̨ht'edę whetı̨ı̨ sìı ehtł'ı̨ wek'e nègı̨ı̨ɂa. Gıtà ı̨ht'edę whetı̨ı̨ ghàgeeda ch'à ets'èɂǫ̀ǫ̀ nageɂa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index