Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:28

28Tı dèè goteètł'ı tł'axǫǫ̀ Noah taekw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ (350) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index