Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:5

5Naxıdoò xàı̨tł'ı t'à ełaànaxìgwo nı̨dè amìı ayį̀į̀làa sìı wesınìyahtı ha hǫt'e. Tıts'aàdìı ayį̀į̀là nı̨dè wesınìyahtı ha, dǫ ayį̀į̀là nı̨dè dǫ ełaı̨hwho k'èxa wesınìyahtı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index