Search form

Dànì Kèhoį̀wo 9:6

6“Dǫ ts'ıhɂǫ̀ dǫ wedoò xàı̨tł'ı nı̨dè

dǫ ayį̀į̀làa sìı dǫ t'à wedoò xàtł'ì ha,

Nǫ̀htsı̨ edexèht'eè dǫ whehtsı̨ ne t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index