Search form

Mark 1:20

20Ekòet'ıì Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sek'èahdè,” gòhdı t'à gıtà elà yìı dǫ gogha eghàlageedaa xè aìda agı̨į̀là gà Zezì k'èè łegeèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index