Search form

Mark 1:22

22Zezì Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ lanì dǫ hoghàehtǫ-le, hanìkò ededı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo lanì dǫ hoghàehtǫ ts'ıhɂǫ̀, dǫ Zezì weyatıì gıgha enıìyah dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index