Search form

Mark 1:25

25Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Įhłį̀ąt'e! Weyìı gots'ǫ xàı̨tłe!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index