Search form

Mark 1:7

7John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Dǫ ı̨łè senahk'e elı̨ı̨ sìı sek'èè nììtła ha hǫt'e. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index