Search form

Mark 10:3

3Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Moses nàowo dàhòt'ı̨ı̨ naxıghàı̨ɂǫ?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index