Search form

Mark 10:34

34Gık'adaedè ha, gık'e geezè ha, nàgeehkwa ha eyıts'ǫ ełaàgıìhwhı ha, taı dzęę̀ nı̨dè naìdà ha,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index