Search form

Mark 10:36

36“Naxıgha ayìı dàhłe ha seahwhǫ?” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index