Search form

Mark 11:19

19Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò Zezì edecheekeè xè Jerusalem ts'ǫǫ̀ nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index